ca

Dirigida, escrita i coprotagonitzada per Albert Espinosa, 2008
Produïda per Rodar i Rodar
Estrenada en octubre 2008
Interpretada per Eloy Azorín, Jan Cornet, Teresa Hurtado, Golan Yosef, Roberto Enríquez, Andreu Rifé, Albert Espinosa i Rebeca Comerma

Albert Espinosa

Albert Espinosa