ca

MITJANS

La vida és un anar i venir de girar poms. La vida és un anar i venir de girar poms. La vida és un anar i venir de girar poms. La vida és un anar i venir de girar poms. La vida és un anar i venir de girar poms. La vida és un anar i venir de girar poms. La vida és un anar i venir de girar poms. La vida és un anar i venir de girar poms. La vida és un anar i venir de girar poms. La vida és un anar i venir de girar poms.