ca

Avís Legal

Si crees en los sueños ellos se crearán. Si crees en los sueños ellos se crearán. Si crees en los sueños ellos se crearán. Si crees en los sueños ellos se crearán. Si crees en los sueños ellos se crearán. Si crees en los sueños ellos se crearán. Si crees en los sueños ellos se crearán. Si crees en los sueños ellos se crearán. Si crees en los sueños ellos se crearán. Si crees en los sueños ellos se crearán.

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular i d’aquest Lloc Web (d’ara endavant, el “Lloc Web”).

Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U.
Travessera de Gràcia, 47-49
08021 Barcelona
ESPANYA
Tel.: +34 93 366 03 00
Correu electrònic: lopd@penguinrandomhouse.com

Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U., societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 37521, full 0224, fulla número 25042, inscripció 148, amb Número d’Identificació Fiscal N.I.F A08116147, d’ara endavant també “PRHGE”.

ACCEPTACIÓ D’ÚS

El present Avís Legal recull les condicions generals del Lloc Web, sense perjudici que PRHGE pugui establir condicions addicionals que regulin la utilització i la prestació de serveis que puguin ser oferts a través del Lloc Web. Tota persona que accedeixi a aquest Lloc Web assumeix el paper d’Usuari, per això, l’accés a aquest Lloc Web implica l’acceptació i compliment de les presents disposicions.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts del Lloc Web (URL), tant textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logotips, marques, etc., són titularitat exclusiva de PRHGE i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos.

PRHGE és la titular en exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que poguessin recaure sobre el Lloc Web. Així mateix, queden reservats a favor de PRHGE tots els drets sobre qualsevol Continguts, Serveis o elements de la seva propietat que s’incorporin al Lloc Web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:

 • Aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc Web;
 • l’arquitectura de navegació;
 • els codis font de les pàgines web;
 • imatges,
 • gravacions,
 • programes d’ordinador,
 • base de dades,
 • tecnologia,
 • logotips i
 • signes distintius.

RESERVA DE DRETS
PRHGE es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en la seva web, així com la seva configuració i prestacions, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

PRHGE reserva alguns dels serveis oferts a través del Lloc Web als Usuaris registrats mitjançant la complimentació del registre d’usuaris de PRHGE a disposició dels Usuaris que desitgin registrar-se.

L’Usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:

 • Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé PRHGE o els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc.).
 • Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els Continguts (com per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.). PRHGE autoritza els Usuaris a accedir i navegar en el Lloc Web, utilitzant els Serveis i visualitzant els Continguts que allí s’incorporin.

L’accés, visualització i, en el seu cas, descàrrega dels Continguts i/o Serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.
PRHGE es reserva tots els drets sobre la Propietat incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que ostenti sobre els mateixos. PRHGE no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’Usuari sobre la seva Propietat diferent de la que expressament es detalla en la present clàusula.

LICÈNCIA D’ENLLAÇOS

Tot enllaç de tercers a aquest web haurà de ser-ho a la seva pàgina principal o d’entrada. Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el Lloc Web hauran de complir les condicions següents que a continuació es detallen:

 • Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent de l’estipulada en la present clàusula requerirà la prèvia acceptació per escrit de PRHGE.
 • L’Usuari no podrà reproduir, ni imitar, totalment o parcialment, el contingut del Lloc Web, ni l’aparença gràfica del mateix, (“look and feel”), ni realitzarà marcs (“frames”) ni enllaços ensamblats (“link inline”) de les pàgines de PRHGE.
 • No es crearà un navegador, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre les pàgines del Lloc Web.
 • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigratòries sobre el Lloc Web, PRHGE o qualsevol de les Propietats PRHGE i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que PRHGE col·labora o és un soci col·laborador i/o que de qualsevol forma ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a PRHGE, excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix enllaç o aquelles altres Propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per PRHGE.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, a les bones costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts o serveis de PRHGE.

RESPONSABILITATS
PRHGE declara haver adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries i pertinents, tenint en compte les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, amb la finalitat de garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l’existència i/o transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

Malgrat això, PRHGE no garanteix que es produeixin interrupcions o errors en el Lloc Web, ni la correcta visualització, descàrrega, utilitat o actualització dels continguts del Lloc Web. PRHGE no es fa responsable dels danys, directes o indirectes, i/o perjudicis de tota naturalesa causats a tercers derivats de qualsevol ús il·lícit del Lloc Web.

PRHGE queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys de qualsevol tipus derivats dels continguts o dels enllaços de tercers autoritzats en el Lloc Web. PRHGE no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’Usuari derivats per l’ús d’enllaços de tercers.

NORMES D’ÚS DEL LLOC WEB

PRHGE es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions:

Queda expressament prohibit:

 1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de PRHGE.
 2. Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’entitat o a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
 3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de PRHGE o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
 5. L’obtenció o fins i tot l’intent d’obtenció dels continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s’empren habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i/o dels Continguts.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COOKIES
Les polítiques de protecció de dades i de cookies d’aquest Lloc Web les pot consultar en els respectius apartats fent clic als enllaços que apareixen a peu de pàgina o a continuació:

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ
Aquest Lloc Web es regeix per la legislació espanyola i europea vigent. Per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació amb l’ús del Lloc Web o els serveis prestats a través d’aquesta web i no estigui establerta per llei la jurisdicció competent, seran competents els tribunals de Barcelona (Espanya).

Albert Espinosa

Albert Espinosa